PROCAM - Technológie pre Vaše úspešné podnikanie

PROCAM vyvíja inovačné software a systémové riešenia pre kožiarsky a textil spracujúce odvetvia. Riešenia spoločnosti PROCAM urýchľujú proces vývoja produktu, znižujú čas vstupu na trh, šetria náklady a zlepšujú riadenie dát a znalostí spojených s týmto procesom.

Od svojho založenia sa spoločnosť PROCAM venuje práve týmto odvetviam a ich potrebám. Naším cieľom je poskytnúť nástroje zodpovedajúce súčasnému stavu na posilnenie pozície našich zákazníkov na trhu a tým im vytvoriť konkurenčné výhody.

"PROCAM zabezpečuje, aby informácie o produkte boli presné,
spoľahlivé a použiteľné v priebehu celého životného cyklu produktu
prostredníctvom účinného riadenia dát produktu a procesu."

Stefan Czap - CEO