Technológia

ARISTO

Firma Aristo bola založená v roku 1862 ako továreň vyrábajúca matematické a kalibračné nástroje. Firma Aristo bola v Nemecku tiež pionierom v oblasti spracovávania geometrických dát. V súčasnosti je táto firma popredným výrobcom počítačovo ovládaných rezacích stolov všetkých veľkostí. Ich produkty sú zamerané na potreby svetového baliaceho, textilného a kožiarského priemyslu pri výrobe označení a digitálnom vyrezávaní. Všetky rezacie stoly sú vyvýjané a vyrábané výhradne v Nemecku a sú známe svojou presnosťou a spoľahlivosťou v každodennom nasadení.
www.aristo.de

Microsoft

Založený v roku 1975. Microsoft je celosvetový líder v software, servise a riešeniach, ktoré pomáhajú ľudom a podnikom realizovať svoj potenciál naplno.
www.microsoft.com/sk

SafeNet

SafeNet sa venuje popredným poskytovateľom bezpečnostných služieb a riešeniam používaných na ochranu digitálnych hodnôt, umoźní bezpečné podnikanie a maximalizuje výhody z vytvárania, predaja, distribúcie a umožní používanie digitálneho obsahu.
www.safenet-inc.com

DELL

Dell venuje pozornosť zákazníkom a dodáva inovačné technológie a služby, ktorým zákazníci dôverujú a oceňujú. Dell ponúka širokú škálu kategórií produktov, vrátane systémov pre osobné počítače, servery a sieťové produkty, produkty podporujúce mobilitu, software, periférne a vylepšené služby.
www.dell.com

Geometric

S viac ako dvoma desaťročiami skúseností a špecializácie v dodávaní strojárenských riešení, služieb a technológií, partneri spoločnosti Geometric so spoločnosťami formulujú, implementujú a vykonávajú svoje celkové strojárske a výrobné stratégie
www.geometricglobal.com

ORACLE

Biznis spoločnosti Oracle je založený na poskytovaní informácii - ako spoločnosť riadiť, používať, ako sa podieľať na jej riadení a ochraňovať. Oracle ako najväčší svetový podnik v oblasti softwaru, poskytuje software a služby, ktoré umožňujú organizáciám získať zo dňa na deň viac presných informácií od svojich obchodných systémov.
www.oracle.com

NEC

Spĺňajú potreby zákazníkov, a to posilnením inovácií a vkusnosťou svojich riešení so zákazníkom. Toto sú zámery, ktoré je spoločnosť NEC odhodlaná dosiahnuť. Preto, náš globálny slogan - "Posilnený inováciou" reprezentuje našu neustálu túžbu inovovať nie iba životy a podnikanie našich klientov, ale taktiež spoločnosť ako celok.
www.nec.com

Financie

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Zaväzujeme sa vytvoriť nový spôsob bankovníctva s neustálym prosperovaním, tak aby slúžil naším klientom s inovatívnymi riešeniami. Naša povesť je vybudovaná na dôvere, zodpovednosti za výsledky a kvalite nášho podnikania - víta Vás nový spôsob bankovníctva. 
http://www.unicreditbank.sk

Poradcovia

PricewaterhouseCoopers

Meradlom nášho úspechu v PricewaterhouseCoopers ste Vy. Každý deň našich viac ako 146.000 ľudí v 150 krajinách chodí do práce, aby pomohli našim klientom k úspechu. Od Dublinu, k Durbanu, cez Minneapolis k Maline, naša práca je založená na presune vedomostí a hodnôt prostredníctvom našich služieb a 22 špecializovaných činnostiach.
www.pwc.com/sk/sk

Ružička Csekes s.r.o.

Kombinácia veľkosti a skúseností nám umožňuje pôsobiť ako stabilný partner so širokým obdomým zázemím v rôznych oblastiach práva. Zaoberáme sa všeobecnou praxou slovenského, európskeho a medzinárodného práva, so zameraním na obchodné záležitosti.
www.rc-cms.sk

Iní

ATOMICBOY werbeagentur

ATOMICBOY werbeagentur je on-line agentúra, ktorá sa špecializuje na vývoj Corporate Identity, Websolutions a grafického dizajnu, ako aj riešení Online Marketing.
www.atomicboy.tv

ShoeInfoNet

Shoeinfonet (infonet na topánky) je v platforme on-line vám poskytne maximálne objektívne informácie o obuve, komponentoch a podobných priemysloch na svetovej úrovni.
www.shoeinfonet.com