Riadenie životného cyklu výrobku

Medzinárodný obuvnícky, kožiarsky a textilný priemysel sa nepretržite prechádza dynamickými zmenami na trhu. Či už je to globálna konkurencia, rastúce požiadavky na kvalitu, rastúce ceny a tlak na náklady iba flexibilné podniky sa budú vyrovnávať s novými výzvami. Je dôležité pružne reagovať na požiadavky klientov a taktiež upriamiť pozornosť na rozvíjajúce sa trhy. V snahe čeliť týmto hrozbám priemysel potrebuje efektívne riešenia pre riadenie životného cyklu ich produktu.

riešenia spoločnosti PROCAM pomáhajú zabezpečiť, aby dizajn a informácie o produkte boli presné, spoľahlivé, kontrolovateľné a k dispozícii v priebehu celého životného cyklu výrobku prostredníctvom účinného manažovania dát a procesov. Prínosy sú

  • transparentnosť prostredníctvom procesu vývoja celého produktu
  • zlepšenie kvality dát a znalostí spojených s týmto procesom
  • súbežná spolupráca medzi príslušnými tímami skrátenie doby na trhu
  • lepšia kontrola nákladov a know-how
  • PROCAM softwarové riešenia pre vývoj komplexných výrobkov podporujú dnešné riešenia k výzvam zajtrajška.

Bežné softwarové štandardy

Moderné softwarové riešenia ako sú tie, ktoré ponúka spoločnosť PROCAM, nie sú už dlhšiu dobu závislé od konkrétneho hardwaru počítača. Taktiež nevyhnutné vonkajšie zariadenia, ktoré sa využívajú pri každodennej práci, ako skener, digitalizátor, ploter, rezacie stoly, atď. musia byt zosúladené s "bežnými" štandardmi.

Z tohto dôvodu nie je potrebné nakupovať počítačový hardware od spoločnosti PROCAM, pretože miestni predajcovia môžu mať atraktívnejšie ponuky. Avšak ak si zákazník želá, sme pripravení dodať kompletné riešenia ("na kľúč") pozostávajúce z predinštalovaného softwaru, hardwaru počítača a nevyhnutného vonkajšieho zariadenia. Inštalácia sa uskutoční na mieste tak ako vytvorenie siete pre Váš počítač, inštalácia orezávacieho zariadenia atď. môže uskutočniť spoločnosť PROCAM.

Akceptované štandardy Microsoftu

Ako "certifikovaný zlatý partner Microsoft-u®" sme vždy oddaní inovatívnym štandardom firmy Microsoft®. To nie je len otázka grafickej stránky užívateľského rozhrania "Windows-u" , ale aj otázka zachovania jasnej technologickej architektúry, otvorenosť dátových rozhraní, ako aj schopnosť komunikácie reálnych dát. Ako "certifikovaný zlatý partner Microsoft-u®" sa aktívne zúčastňujeme na technickom rozvoji Microsoft-u®. Dokonca dnes nám to umožňuje "pozerať do budúcnosti", aspoň niekoľko rokov.


Výhody pre našich klientov sú rôznorodé, ale môžu byť zhrnuté do nasledujúcej vety. Produkty spoločnosti PROCAM sú "živé" produkty, ktoré sa trvale udržiavajú a aktualizujú a sú vždy na úrovni súčasných informačných technologických štandardov. To zaručuje našim zákazníkom vysokú mieru ochrany investície.

PROCAM ponúka software a systémové riešenia pre operačné systémy MS-Windows 7 alebo novšie.