PROCUT®

PROCUT® je softwarové riešenie pre vkladanie (spätný projektor) a pre rezanie šablón pomocou rezacích technológií podľa matrice (nôž, laser, vodný lúč)

Systém sa môže prevádzkovať buď ako štandardne samostatné riešenie (v danej tabuľke) alebo je začlenený do IT siete (ako pracovná príprava). Dáta pre rezanie sú automaticky generované CAD systémom.

V priebehu posledných rokov sa software ďalej rozvíjal v spolupráci so zákazníkmi, vedúcimi dodávateľmi rezacích systémov, a to do takej miery, že PROCUT® je schopný priameho riadenia samostatne rezacej a multi rezacej stanice takmer vo všetkých predávaných systémoch (napr. Zünd, Wild, Atom, Digital Control, Torielli, ISMC, Cutting Edge, atď.). Toto sa dosiahlo pomocou softwarovej technológie orientovanej na budúcnosť, v spolupráci s vývojom kombinovaných s otvorenou architektúrou systému