PROCOST™

PROCOST™ je produkt pre návrhy obuvi a oblečenia, ktorý je založený na nákladovom informačnom systéme, ktorý vychádza z technológie Microsoft™ pre riadenie materiálových nákladov, klasifikáciu materiálu, komponenty obuvi, režijné náklady a náklady na pracovníkov. Nᚠvývojový tím pracoval intenzívne so zákazníkmi celého sveta, takže sme schopní zvládnuť akúkoľvek požiadavku : od predvýrobnej kalkulácie k výrobným nákladom pre celý objem výroby až po plnú funkčnosť znižovania nákladov. Systém poskytuje užívateľsko-prijateľné rozhranie, minimalizujúce čas výučby programu a snahu na jeho spustenie.

PROCOST™ je sústava aplikácií Microsoft™ .NET, ktoré sa môžu prevádzkovať buď v rámci IT siete alebo ako štandardne samotné riešenia v oddelení nákladového účtovníctva. Vzhľadom k jeho bežnému štandardu, produkt PROCOST™ možno kompletne integrovať do existujúcej organizačnej štruktúry.

Systém spracováva všetky dáta vývoja výrobku (CAD) a informačný materiál k výrobe konkrétnych ekonomických výsledkov. Je nastavený pre ďalšie podnikové procesy, ako plánovanie výroby, rozmiestnenie materiálu, riadenie výroby atď.

PROCOST™ - prínosy

 • Transparentnosť
 • Ziskovosť
 • Metódy individuálneho nákladového účtovníctva
 • Materiál / farebné analýzy
 • Prepojiteľnosť databázy
 • Integrácia

PROCOST™ - Kľúčové vlastnosti

 • Priemyslom preverené metódy výpočtu spotreby materiálu
 • Pokročilý grafický prehľad
 • Manuálny model zloženia
 • Individuálny hlásiaci systém
 • Široká škála exportu dát
 • Automatické náčrty v koži
 • CBD (náklady tlačené dolu)
 • Výrobné kalkulácie
 • SCM, ERP, PPS rozhrania
 • Jednoduchá manipulácia pre začiatočníkov
 • Centralizovane zabezpečený portál
 • Povolený prístup na diaľku
 • Prehliadač založený na administratívnych nadstaveniach portálu