GDM™ – Grafický dokumentačný manažér

GDM™ je grafický dokumentačný systém založený na Microsoft® Windows 7 (alebo vyšší), ktorý bol vyvinutý v spolupráci s užívateľmi, zákazníkmi a odborníkmi, najmä pre potreby obuvníckeho priemyslu.

GDM™ môže poskytnúť dokumentáciu konkrétneho produktu akéhokoľvek druhu, a to buď priamo (napr. na obrazovke počítača, prostredníctvom IT siete, na internete atď.) alebo nepriamo (ako výtlačok dokumentov). Viac ako 25 rokov spoločnej skúsenosti vo vývoji softwarových riešení orientovaných na človeka je obsiahnutých v produkte GDM™.

GDM™ bol vyvinutý ako najmodernejšia multifunkčná aplikácia a je dimenzovaný pre všetky veľkosti podnikov. Systém je navrhnutý pre sieťovú prevádzku IT a podporuje súbežnú spoluprácu všetkých zamestnancov. Na požiadanie môže GDM™ byť funkčný aj ako samostatné riešenie.

GDM™ funkcie ako „administrativný mód“, „podniková knižnica“ a „vlastnosti okien“ umožňujú prispôsobenie softvéru v individuálnych alebo podnikových potrebách. Dokumentáciu špecifickú pre konkrétne firemné normy je možné zahrnúť veľmi rýchlo a jednoducho.

Nový GDM™-prehliadač ktorý je súčasťou PDM (na prehliadanie všetkých dokumentačných stránok GDM™, bez nutnosti inštalácie GDM™) bol implementovaný od verzie 4.5. a vyššej. GDM™ Dáta (špecifické informácie niektorých dokumentačných stránok GDM™ ako čísla rezacích nožov, šicie dáta, hodnoty zo stolov a tak daľej) môžu byť extrahované z PDM foriem. Tiež obsahuje dokumentáciu k rezacím nožom - polo automatický proces pre generovanie dokumentácie k rezacím nožom pre objednávky, história, archivovanie, ...

GDM™ - Prínosy

 • Automatizácia
 • Úspory
 • Najnovšia technológia
 • Prepojiteľnosť databázy
 • Enterprise Standards Integrácia
 • Jednoduché narábanie so šablónami
 • Funkcia Drag & Drop
 • Plná implementácia PDM-Pripojenia

GDM™ - Kĺúčové vlastnosti

 • Kresba grafických predmetov
 • Pokročilá správa organizovaných súborov
 • Individuálne užívateľské nadstavenia
 • Jednoduché modely zobrazenia a prenosu
 • Úprava miery, zrkadlenie, prešívanie, rezy
 • Elegantné tabuľky a šablónové funkcie
 • Cieľové/zámerné opatrenia
 • Poloautomatická aktualizácia dát
 • Predvolené alebo individuálne šablóny rozvrhnutia
 • Inteligentná editácia modelov a objektov (geometria, viditeľnosť, farby, reprezentácia, písmo, umiestnenie)
 • Pokročilé zaobchádzanie s svg-súbormi (viacnásobné načítanie súborov, SVG-úložný režim)
 • Pokročilé grafické exportovanie formátu (napr. png, tif, gif, jpg, bmp a emf)
 • Podporuje PDF - formát pre tlač
 • Dokumentácia k rezacím nožom (história, proces objednávok, archív)