Služby

Od svojho založenia, PROCAM neustále pracuje na zlepšovaní užívateľskej podpory a technických službách.

V súčasnosti PROCAM služby je jedna z najväčších starostlivostí o zákazníka založená na priemysle a aplikujú sa najnovšie komunikačné média s cieľom organizovať celosvetovo profesionálny a účinný servis.