DIMENSIONS!™ – náčrt produktu

DIMENSIONS!™ je technológia dizajnovania pomocou počítača (CAD) založená na technológii Microsoft-u™, ktorá bola vyvinutá v spolupráci s užívateľmi, zákazníkmi a priemyselnými odborníkmi, s cieľom riešiť požiadavky kožiarskeho výrobného priemyslu. Kolektívne skúsenosti nášho tímu s viac než 20 ročnou spoločnou skúsenosťou vo vývoji softwarových riešení orientovaných na človeka sú koncentrované v produkte DIMENSIONS!™. Systém môže fungovať ako samostatné riešenie alebo môže byť včlenený do IT- siete, postavenej na vonkajšom databázovom serveri.


DIMENSIONS!™ základom softwarových riešení spoločnosti Procam pre integrovaný vývoj produktu. Dáta CAD a informácie obsiahnuté v DIMENSIONS!™ sú základom pre všetky ďalšie podnikové procesy, tak ako aj nákladová kalkulácia, rozmiestnenie materiálu, strihanie, riadenie dát produktu, plánovanie výroby atď. Z tohto dôvodu, do budúcna orientované technológie a bežné štandardy boli základnými požiadavkami počas vývoja.

DIMENSIONS – prínosy

 • Skrátené vývojové cykly
 • Individuálne pracovné návyky
 • Interaktivita 2D/3D operácií
 • Prepojenosť databáz
 • Integrácia
 • Toto boli základné požiadavky počas vývoja
 • Native 64-bitový softvér

DIMENSIONS – Kľúčové vlastnosti

 • Predloha strojárenského systému (CAD)
 • Plná 2D a 3D integrácia
 • 2D technický nástroj (strojárstvo, triedenie)
 • 3D virtuálny dizajnérsky nástroj (komunikačný nástroje)
 • Tretia strana integrácie (Adobe, Excel, atď.)
 • Databázové softwary (Oracle®, MS-SQL®)
 • Komunikácia na báze štandardného protokolu http
 • Kreslenie pomocou lúčov