DCS™

DCS™ - Zariadenie kontroly systému je softwarové riešenie vytvorené na proces rezania a kresliacich prác s materiálom. DCS je systém, ktorý je schopný virtuálne kontrolovať akýkoľvek výstup zariadenia – najmä kresliaceho a rezacieho. Toto zahŕňa všetky štandardné perové a ploché plotery (Hewlett Packard, Zuend, Graphtec, Wild, Roland, atď.)

DCS™ automaticky navrhuje vzory pre rýchly výstup. Jednoduchá informácia povie pracovníkovi, ktorý materiál má byť použitý.

Dialógové funkcie navrhovania (používané pri úprave drahých materiálov ako polystyrén, hliník, kovový plech,...) s cieľom optimalizovať vkladanie vzorov sú k dispozícií. DCS™ pramení z predošlých dát o rezaní, ktoré umožňuje aj opätovné čiastočné použitie rezaného materiálu (plechov) tak ako prestrihať vzory bez zbytočnej komplikovanej námahy pracovníka

DCS™ je vynikajúci nástroj pre zostavenie oddelení rezacích prác. V malom podniku to môže byť kvôli úspore materiálu alebo času na výmenu nástroja, alebo v multinárodnej firme, kde sa rezacie šablóny nerobia na rovnakom mieste ako sa pripravuje dizajn.