UC™ - Univerzálny konvertor

Univerzálny konvertor je obojsmerný prevodník softwaru pre väčšinu súborových formátov bežne používaných v kožiarskom spracovateľskom priemysle.

Tento sofware sa môže použiť ako samostatný produkt pre konverziu súborov a ich porovnanie alebo nainštalovaný ako komponent do iných softwarových produktov od spoločnosti Procam. Z tohto dôvodu, Univerzálny konvertor je automaticky vyžiadavaný od všetkých ostatných Procam produktov, ak sa má súbor stiahnuť alebo uložiť v miestnom jazyku Procam.

Okrem mnohých ďalších, Univerzálny konvertor môže preložiť nasledujúce dáta: 

Procam formáty DESIGN, SEMI, Padsy2, Tasc2
Štandardné formáty DXF, HP-GL, ZÜND, WILD, BMP, SVG, IGES, ADOBE, RS 274
Autorizované geometrické formáty CUT, DGT, COMELZ, OVIC LINCE, SATRA
Autorizované návrhárske formáty ISDS-DAT, FDS-DAT, CLS, CRI, RINK2000