Odborná príprava

Hoci PROCAM softwarové riešenia sú jednoduché na naučenie, spolupracujú s najnovšími technickými štandardami a ergonómiou. Odborná príprava je založená na optimalizácií používania. Dobre informovaní užívatelia budú mať vyššiu produktivitu, čo má za následok lepšie výstupy a flexibilitu v zmenených podmienkach trhu.

V súčasnosti spoločnosť PROCAM ponúka rozličné školiace úrovne individuálnych potrieb:

Príprava pre začiatočníkov

 • Pre začiatočníkov
 • Spustí sa po zavedení nového riešenia
 • Trvanie: 1-2 týždne
 • Závisí od základných vedomostí pracovníkov v oblasti Microsoft Windows a či už používali
 • CAD/CAM & Informačné systémy
 • Naučiť sa základy o využití počítačovej podpory vývoja výrobku

Príprava pre pokročilých

 • Pre skúsených užívateľov
 • V období od 3-6 mesiacov po prvom školení

  Trvanie: 1-2 týždne

 • Závisí od zručností pracovníka a denno-dennej práce.
 • Školenie môže byť konzultované prostredníctvom individuálnych potrieb
 • Obnovenie užívateľských vedomostí. Optimalizácia systému užívania a pracovných tokov. Zlepšiť pracovné návyky.

Príprava pre veľmi pokročilých

 • Pre experta
 • V období 12-24 mesiacov po prvom školení s uvedením nových softwarových verzií a organizačných zmien.
 • Trvanie 1-2 týždne
 • Školenie je prispôsobené individuálnym požiadavkám a špecifickým požiadavkám podniku.
 • Obnovenie užívateľského vzdelania. Zdokonalenie rýchlosti, kvality a výstupu. Automatizácia (scripting) návykov a upravenie pracovných metód.

Všetky školenia sa môžu odohrávať v spoločnosti PROCAM, u našich zástupcov, na strane Vášho podniku. Pri informácie o cene, lokalite a dostupnosti kontaktujte nášho najbližšieho predajcu alebo hlavné sídlo spoločnosti PROCAM na +43-1-8792920. 

14 dní nie je nutná povinná registrácia