Údržba + Služby na zákazku

Bezplatná aktualizácia sofwaru

PROCAM softwarové riešenia sú priebežne optimalizované v súlade s rastúcimi požiadavkami zákazníkov s ohľadom na ergonomiku a integračnú kapacitu. Ďalší dôvod pre intenzívny rozvoj našich aktivít je naša prispôsobivosť súčasným technologickým úrovniam a teda zvýšiť investičnú ochranu do PROCAM riešení. Z tohto dôvodu PROCAM dodáva nové softwarové verzie každých 6 mesiacov [v priemere], ktoré môžu byť stiahnuté prostredníctvom internetu. Pre zákazníkov s platnou servisnou zmluvou, softwarové aktualizácie [nové verzie] sú zadarmo .

Zvláštna pozornosť je venovaná hlavnej užívateľskej príručke poskytujúcu podporu pri dennom používaní produktov. Všetky softwarové riešenia od spoločnosti PROCAM poskytujú komplexné online užívateľské manuály, ktoré sa pravidelne a automaticky aktualizujú na internete. Tento proces trvá len pár sekúnd, ale garantuje pre užívateľov informácie z minúty na minútu.

Poradenská pomoc cez PC/Podpora na mieste

Poradenská linka cez PC (help-desk) je k dispozícií pre užívateľov a technické problémy prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu. Príslušný tím odpovedá na otázky našich zákazníkov ihneď po prijatí. Odpovede na často kladené otázky (FAQ) je možné taktiež nájsť na našej internetovej podpornej stránke. Ak technické problémy nemožno vyriešiť prostredníctvom našej poradenskej linky, dohodneme si s Vami schôdzu a vyriešime problém priamo na mieste garantujúc časový harmonogram. 

24-hodinový internetový servis

Jednoducho nestačí byť tu! V priestore globálnych trhov poskytovanie služieb zákazníkov cez internet je nutnosť pre všetky do budúcna orientované podniky. Spoločnosť PROCAM je súčasťou internetu od 1987 a ponúka kompletné internetové balíky služieb od 1996.

  • E-mailovú komunikáciu so všetkými celosvetovými zástupcami spoločnosti PROCAM
  • Užívateľské informácie a online podporu
  • Rozhodnutie o deľbe [hlasovacím systémom] pre ďalší vývoj produktu
  • Často kladené užívateľské otázky (FAQ)
  • K dispozícií 24 hodín denné, 7 dní v týždni
  • Sťahovanie súčasnej softwarovej verzie z internetu (USA, Európa)

Zlepšovanie produktu

Zákazníci spoločnosti PROCAM s platnou servisnou zmluvou, majú právo komentovať a navrhovať zmeny vedúce ku zlepšeniu softvérových produktov spoločnosti PROCAM a tiež ku novým produktom.Títo zákazníci majú "Prioritný hlas" v porovnaní s ostatnými zákazníkmi ktorý nemajú servisnú zmluvu.