Úprava na zákazku + prispôsobovanie

Nᚠtím systémových inžinierov s radosťou potvrdzuje vyriešenie akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek našich zákazníkov. Ak by bolo potrebné technológie v rámci Vášho podniku prepracovať alebo ak nie sú celkom zosúladené s najnovšími IT štandardmi, sme Vám radi k dispozícií. Túto službu nazývame ako špecifické prispôsobovanie sa požiadavkám zákazníkom alebo „úprava na zákazku“ a ponúkneme ju na báze projektu alebo počtu hodín (dní).

V oblasti návrhu databázy a integrácie databázy sme obzvlᚻ zvýhodnení, aby sme ponúkli 20 ročné skúsenosti priemyselného spracovania kože kombinovaného s technickým know-how poskytované naším skúseným developérskym tímom. Neváhajte a požiadajte PROCAM kedykoľvek potrebujete technologické riešenia pre vᚠpodnik.