1994 - 1995 [začiatočné roky]

Spoločnosť bola založená v roku 1994 s cieľom stať sa vedúcim dodávateľom pre CAD (computer aided design - projektovanie podporované počítačom), CAM (computer aided management - riadenie podporované počítačom) a informačno-technologické riešenia pre obuvnícky, kožiarsko-spracovateľský a textilný priemysel. Zakladatelia, M. Gruber a S. Czap, kedysi pracovali pre rozličné technologické spoločnosti v Európe a Ázii a boli schopní vybudovať jedinečné odvetvie priemyslu a technológiu know-how, ktorá formovala základy pre ich budúce vízie. Vytvorili tím odborníkov, ktorí predtým pracovali v priemysle s cieľom postaviť ich produkty na kolektívnej spolupráci takmer 250 ľudí a technológii know-how.
Dnes M. Gruber (COO) riadi výrobné a predajné aktivity spoločnosti PROCAM, pričom medzinárodné operácie riadi S. Czap (CEO), ktorý je zodpovedný za záležitosti podniku v otázkach financií, marketingu a rozvoja podnikania.

Po mesiacoch intenzívneho výskumu a vývoja, spoločnosť PROCAM spustila svoj prvý CAD-System DIMENSIONS!, ktorý je stále jadrom úspechu spoločnosti na trhu. DIMENSIONS! bol prvý obuvnícky program systému CAD, vyvinutý výhradne na platforme osobného počítača. Systém nemá takto žiadne obmedzenia tak ako ostatné, ktoré boli iba prenesené z iných operačných systémov (UNIX).

Počiatočný vývoj produktu DIMENSIONS! riadil H. Popovic, veľmi známy priemyselný expert, ktorý konzultoval so spoločnosťou POCAM v začiatkoch. Predtým bol riaditeľom (výskumu & vývoja) spoločnosti Vica Industries AG - Viedeň, vedúceho dodávateľa CAD/CAM. Bol zodpovedný za vývoj jedných z najviac inovatívnych softwarových riešení ako PADSY (modelové návrhy CAD-systému) alebo ALCUT (automatický úsporný systém strihu a úpravy kože), ktorý určil štandardy v obuvníckom odvetví na mnoho rokov.

1996 - 1997 [definovanie jadra odborných kompetencií]

V roku 1996 sa spoločnosť PROCAM rozhodla pre podstatnú reštrukturalizáciu, presúvajúc sa od poskytovateľa kľúčových riešení (predinštalovaného softwaru, hardwaru a vonkajších zariadení) k softwarovej, poradenskej a servisnej spoločnosti s s oveľa silnejším dôrazom na inovatívne riešenia a kvalitné služby, než na obchodovanie s produktmi tretej strany. Tým PROCAM vyvinul jadro svojich odborných kompetencií.

Technicky bolo rozhodnuté presunúť sa smerom k viac otvorenej softwarovej architektúre, ktorá sa lepšie vyrovnáva s požiadavkami prichádzajúcich rokov, pretože sa zdalo, že internet sa stáva hlavným komunikačným médiom. Spoločnosť PROCAM bola presvedčená, že predstava pracovného miesta (= izolovaná technická inštalácia so silnou závislosťou na hardware) bude nahradená vysoko škálovateľnými riešeniami, ktoré prebiehajú na základnom serveri a mnohovrstvovom prostredí alebo na prenosných počítačoch (=nezávislé špecifické požiadavky hardwaru a prispôsobenie potrebám)

Bol vyvinutý prvý plne funkčný internet založený na platforme služieb pre obuvnícky priemysel. Odvtedy sú produkty spoločnosti PROCAM k dispozícií na stiahnutie na internetových serveroch v USA a Európe, uvedenie - inštalácie prostredníctvom webu a monitorovacích služieb bolo významným medzníkom k lepšiemu riadeniu softwarových inštalácií a kontroly kvality softwaru založenom na vzdialenej báze prostredníctvom internetu. Táto filozofia prispela k dramatickému zníženiu nákladov na inštaláciu systémov, čo vysoko ocenili zákazníci.

1998 - 1999 [vytváranie si pozície na trhu]

V roku 1998 sa spoločnosť PROCAM stala strategickým partnerom rozvoja spoločnosti Microsoft. Užší vzťah so spoločnosťou Microsoft umožňuje spoločnosti spoznať a lepšie porozumieť technologickým predstavám spoločnosti Microsoft a upraviť a pripraviť ich vlastné produkty na budúci vývoj spoločnosti Microsoft. Odvtedy technici spoločnosti PROCAM sa pravidelne zúčastňujú na pokročilých školeniach a vzdelávacích programoch v spoločnosti Microsoft.

Produkt DIMENSIONS! (V_ 3.0) dosiahol mieru spoľahlivosti, ktorá spôsobila, že mnoho zákazníkov si vybralo spoločnosť PROCAM. Bol to prvý CAD-systém na trhu, ktorý kombinoval dve filozofie, menovite kostru a štruktúru orientovanej práce, v rámci jedného produktu. To je teraz dôvod, prečo produkty spoločnosti PROCAM presviedčajú dokonca náročných zákazníkov a v čom by sa mohol dosiahnuť hlavný podiel na trhu. Najsilnejšie trhy sú v Európe a Ázii. Naviac, vznikli prvé myšlienky nového prístupu na vývoj globálnejšieho, viacjazyčného produktu.

2000 - 2001 [koncepcie pre nové milénium]

V roku 2000 bola priemyslu prezentovaná koncepcia Platforma súbežnej spolupráce. Koncepcia PSS, založená na rozličných softwarových riešeniach, bola prvá technologická koncepcia, ktorá umožňuje lepšie riadenie procesu vývoja produktov ako celku. S uvedením koncepcie PSS založenej na softwarových riešeniach sa zákazníci presunuli od práce v postupných následných krokoch ( jedna úloha za druhou) k paralelnému procesu práve včas (just-in-time). Hoci koncepcia práve včas u zakotvila vo výrobnom procese, v procese vývoja produktu stále chýbalo akékoľvek realizovateľné riešenie.

Zákazníci dramaticky znížili čas pre vstup na trh a náklady na zamestnancov využívaním produktov PROCAM založených na koncepcii PSS. V roku 2001 koncepcia PSS bola ocenená cenou Vynikajúcej inovatívnej koncepcie rakúskeho Výskumného fondu, Viedeň.

2002 - 2003 [overené priemyselné riešenia]

Tieto roky možno charakterizovať mimoriadnym obchodným a technickým rozvojom. Po 18-mesačnom orientačnom testovaní a pilotnej fáze projektu, spoločnosť PROCAM bola schopná získať dôležitých nových zákazníkov, vedúcich výrobcov športovej obuvi v Beaverton/Oregon/USA, ktorí nahradili predtým používané celosvetové konkurenčné CAD-systémy.

Úspešne boli spustené nové produkty: GDM V_3.0 (grafický dizajnový viacjazyčný software, ktorý umožňuje vytvárať dokumenty online aj offline ) Stylemanager V_3.1. (databázový software , ktorý spravuje dáta tak ako štandardné databázy ako Microsoft, Oracle, IBM atď.) a PROCOST V_4.3. (predkalkulačný systém). DIMENSIONS! (V_4.2.) bol spustený v júli 2003 a stal sa vyspelou 2D/3D CAD-normou v priemysle od prvého spustenia (V_1.0.) v roku 1995.

2004 - 2005 [lepšie služby pre potreby trhu]

Procam otvoril Procam Far East" (Procam Ďaleký Východ), je to centrum "Guangzhou" (Okres Guangdong/Čína-PRC) oprávnené zlepšovať služby na ázijskom trhu. Pán Jason Lee s jeho tímom vedú prevádzku. PEE zodpovedá za technický predaj, služby a udržanie domácich zákazníkov a medzinárodných dcérskych spoločností v Ázii.

V roku 2005 spoločnosť PROCAM otvorila svoje zastupiteľské centrum Procam Ďaleký východ - "Guangzhou" (v provincii Guangdong/Čína - ČLR) s cieľom zlepšiť služby na ázijskom trhu. Jason Lee vedie túto prevádzku s tímom, ktorý zodpovedá za predaj techniky, služieb a údržbu pre ázijských zákazníkov.

2006-2007 [nové nástroje pre meniace sa požiadavky]

V roku 2006/2007 spoločnosť Procam uskutočnila hlavné kroky rozvoja svojich produktov.

2D/3D - CAD software produktu Dimensions! bol úplne prepracovaný do podoby verzie 5. Tento nový software zahŕňa zlepšenia, ktoré požaduje trh v oblasti výroby športovej obuvi a dizajnu na celom svete. Verzia 5.1. ďalej využíva funkciu ray-tracing (ide o technológiou, ktorá sa používa na super realistické vykreslenie napr. predmetu, scény a pod., pretože pomocou nej je možné prepočítať cestu každého lúča). Táto vlastnosť vyvára vysoký stupeň rozlíšenia 3D návrhov vytvorených prostredníctvom produktu Dimensions!. Výsledkom takéto zobrazenia je fotorealistický vzhľad návrhu vrátane tieňov, odrazov, osvetlenia atď. Produkt Dimensions! dizajn - jednoduchý softwarom upravený 3D návrh presne na požiadavky návrhárov obuvi a umelcov bol prezentovaný koncom roka 2006, čím sa virtuálne spracovanie návrhu stalo odvtedy realitou.

Uvedenie prvého špecifického softwaru - Riadenie obchodných procesov v treťom kvartáli roku 2006 priemysel vysoko ocenil. Kým výkonnosť samostatných softwarových riešení, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na trhu, sa v posledných rokoch významne zlepšil, podnikateľské procesy sa nezmenili pre stály nedostatok flexibility a transparentnosti. Produkt "BPM" je odpoveďou spoločnosti PROCAM na tento problém a prvým krokom od prístupu "orientovaného na systém k prístupu orientovaného na proces, ktorý klienti v dnešnej dobe požadujú. BPM je software typu pracovného postupu ľudí, ktorý spravuje dokumenty, podnikateľské procesy alebo úplný životný cyklus produktu. Vzhľadom na jeho rozmanitosť a otvorenosť sa môže implementovať bez ohľadu na veľkosť do akejkoľvek spoločnosti alebo oddelenia. Zahŕňa mnohé štandardné rozhrania, ktoré umožňujú spojiť sa s databázami tretej strany, oprávnenie manipulácie so systémami a mobilné aplikácie. Okrem vlastnej analýzy riadenia nástrojov BPM je taktiež prepojený s manažérskym informačným systémom prostredníctvom OLAP (Online Analytical Processing - online analytické spracovanie dát).

2008 - 2009

Základy Procamu boli založené v lete 2008 - Slovensko sa zúčastnilo s cieľom zlepšenia služieb na trhoch východnej Európy.

Vydaná bola verzia 2.0 BPM - Procamového softwaru Business Process Management ktorá bola uznaná Microsofom. Tento software spĺňa explicitné normy kvality a spoľahlivosti, bol testovaný a  svojími vynikajúcimi vlastnosťami sa osvedčil aj v používaní s Windows Vista.

V roku 2009 Procam a Siemens úspešne dokončili realizáciu Siemensovho softwaru PLM "Teamcenter" spolu s Procam Dimensions/Stylemanager a uspeli na väčšine medzinárodného priemyselného trhu. Tento projekt viedol k významnej úspore času v snahe dostať sa na trh a taktiež prispel k lepšej transparentnosti počas celej životnosti produktu.

V apríli 2009 bol Procam ocenený rodovým erbom republiky Rakúsko doktorom Reinholdom Mitterlehnerom - federálnym ministrom ekononmických záležitostí. "Ocenenie rakúskeho národného erbu" je dôkazom verejného uznania na základe odborných výsledkov. Znamená to značku kvality spoločností, ktoré sú úspešné a ktorých úspech zaznamenávajú všetci.

2010 - súčasnosť

Dnes Procam ponúka kompletné softwarové riešenia a služby na lepšie zvládnutie životnosti, produktu, obuvy, spracovanie kože a textilné spoločnosti. Rozmanitosť klientov je veľká, od veľkých multimedzinárodných spoločností až po malých inovatívnych výrobcov. Procam má vynikajúci trhový podiel, vysoko uznávaných zákazníkov, priemyselne uznávané produkty a koncepty, a v priemysle je uznávaný ako vyspelý a spoľahlivý partner.

Spoločnosť je celá v súkromnom vlastníctve, pod kontrolou zamestnancov, ktorí tvoria talentovaný a vysoko motivovaný tím expertov. Tento fakt predstavuje pre spoločnosť sľubnú budúcnosť.